جذابیت اجتماعی شعارها ی امام حسین (ع) ، آسیای غربی را حسین گرا کرده است

رییس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: جاذبهٔ اجتماعی…

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور، مجتبی زارعی استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و رییس سازمان بسیج اساتید کشور که در اجلاس مدیران…